Sunday, July 3, 2011

Pendekatan Pengajaran Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Mereka yang terlibat dengan pengajaran di taska dan tadika perlu memahami cara pendekatan pengajaran. Kanak-kanak di taska perlu dibezakan pendekatan pengajarannya dengan kanak-kanak di tadika. Bayi, tatih dan kanak-kanak taska (3-4 tahun) adalah berbeza dari segi perkembangannya. Guru dan pengasuh di taska perlu memahami setiap tahap usia dan mengetahui pendekatan pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak di setiap perkembangannya. Begitu juga guru dan pembantu guru di tadika perlu memahami pendekatan yang sesui untuk dilaksanakan dalam pengajaran di kelas tadika.

No comments:

Post a Comment