Sunday, July 17, 2011

Had Tetap

Menetapkan had adalah memberi had kepada kanak-kanak untuk dipatuhi dan munasabah untuk dilaksanakan. Peraturan yang kerap berubah dan perlaksanaannya yang berubah setiap hari akan menyukarkan kanak-kanak tatih untuk memahaminya. Kanak-kanak tatih akan menjadi keliru. Keadaan ini akan menyebabkan kanak-kanak tatih akan menguji had yang ditetapkan. Kanak-kanak tatih yang diarahkan dengan banyak peraturan akan mengecewakannya dan melakukan tingkahlaku yang tidak sepatutnya.

No comments:

Post a Comment