Thursday, July 14, 2011

Disiplin dan Bimbingan

Disiplin merupakan salah satu perkara yang sering diambilberat oleh guru dan pengasuh bayi-tatih. Disiplin dan bimbingan berkaitrapat dengan isu persekitaran umpamanya terlalu sedikit untuk dilakukan, terlalu banyak simulasi, peraturan yang tidak menentu atau terlalu banyak peraturan. Persekitaran yang menyediakan bayi dan tatih dengan perkembangan bersesuaian terhadap perkara-perkara untuk dilakukan, peraturan yang asas dan berterusan, orang dewasa yang bersedia dan mesra akan mengurangkan tahap minimal isu tingkahlaku. Walau bagaimana pun masih terdapat disiplin dan bimbingan di setiap taska. Perlu diingat bahawa perkataan disiplin berasal dari bahasa Latin bermaksud untuk mendidik. Semua disiplin perlu mendidik bukan menghukum.

No comments:

Post a Comment