Tuesday, June 12, 2012

Memupuk Perkembangan Kognitif Menerusi Seni Dan Kraf

Hasil kerja seni kanak-kanak adalah salah satu cara untuk kanak-kanak taska dan tadika memahami, menyusun dan mendalami konsep. Apabila orang dewasa menyediakan peralatan seni lukis dan kertas, kanak-kanak akan melukis dan mewarna. Kanak-kanak cuba membuat gambaran yang terperinci pada lukisannya. Kanak-kanak berterusan menterjemahkan idea dalam berbagai media yang menunjukkan bahawa mereka peka terhadap alam persekitarannya. Pengalaman dengan warna, lakaran dan coretan tersedia pada aktiviti seni dan kraf. Kanak-kanak dengan mudah mempelajari nama dan penemuan campuran warna asas untuk dijadikan warna sekundar dan seterusnya. Contohnya apabila seorang kanak-kanak berjaya mencampurkan warna kuning dan merah, "Tengok saya buat warna oren!" kanak-kanak gembira dengan penemuannya.

No comments:

Post a Comment