Monday, June 18, 2012

Kesan Positif Pendedahan Peranti Eletronik Dan Gadget Kepada Kanak-Kanak

Semua menjadi kesan positif dan negatif jika pendedahan yang keterlaluan apabila peranti (devices) eletronik dan gadget kepada kanak-kanak. Mari kita melihat terlebih dahulu kesan positif penggunaan peranti eletronik kepada kanak-kanak. Jika peranti eletronik dan gadget didedahkan kepada kanak-kanak taska yang berumur 4 tahun ke bawah dapat membantu mereka untuk deria dan imaginasi. Ada juga yang dapat membantu keupayaan mendengar, mempelajari bunyi dan keupayaan bertutur. Walau bagaimana pun pemilihan kandungan yang akan digunakan atau untuk didedahkan kepada kanak-kanak hendaklah diberi perhatian supaya bersesuaian dengan peringkat usia kanak-kanak. Ibu bapa dan orang dewasa hendaklah meneliti dan memberi penilaian terhadap kandungan yang mempunyai nilai positif kepada kanak-kanak. Tidak semua kandungan peranti eletronik dan gadget memenuhi keperluan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment