Tuesday, August 24, 2010

Bagaimanakah Bayi dan Tatih Belajar?

Bayi dan tatih mengenali dunia persekitarannya menerusi deria; melihat, menyentuh, merasa, mendengar dan menghidu. Bayi dan tatih perlu menyentuh, manipulasi dan bertindakbalas terhadap sesuatu perkara atau benda untuk mengetahuinya. Bayi dan tatih memerlukan persekitaran yang memberi peluang dan menggalakkan meneroka bahan sebenar. Bayi membina kemahiran apabila orang dewasa bertindakbalas berterusan dan mendorong rasa ingin tahu. Bayi dan tatih akan dapat belajar membina kemahiran dalam keadaan selamat dan dengan cara memberi dorongan kepadanya.

No comments:

Post a Comment