Thursday, September 30, 2010

Membina Konsep Matematik Kanak-Kanak

Ramai mengakui bahawa kanak-kanak belajar bahasa menerusi mendengar dan diikuti membaca dan menulis. Pembelajaran bahasa dibantu dengan kemahiran bahasa sebagai asas berbahasa seperti mendengar, bertutur dan menulis. Membacakan buku kepada bayi, tatih dan kanak-kanak taska adalah dikenali sebagai langkah awal kepada kejayaan literasi kerana aktiviti tersebut sebagai menggalakkan dan membantu pembelajaran kepada membaca dan menulis.

Pembelajaran matematik boleh dilakukan sama sebagaimana mengajar bahasa kepada kanak-kanak. Kanak-kanak mula membina konsep asas matematik semasa bulan pertama dilahirkan. Sebelum kanak-kanak boleh mencampur (+) atau membilang, mereka perlu membina idea tentang matematik. Idea matematik tidak boleh diajar secara terus (directly taught). Idea yang dimaksudkan adalah sesuatu yang boleh membantu kepada matematik formal dalam kehidupan kanak-kanak iaitu urutan, seriasi dan klasifikasi.

Bersambung...

No comments:

Post a Comment