Monday, June 1, 2015

Mengapa TADIKA Tidak Sesuai Dijadikan Sekolah?


“Perlukah kanak-kanak yang masih kecil dibenarkan untuk meneroka, bertanya, bermain dan membuat penemuan?” Mungkin arahan terus dapat membantu kanak-kanak belajar fakta khusus dan kemahiran tetapi bagaimana dengan rasa ingin tahu dan kreativiti? Adakah keupayaan paling penting untuk pembelajaran jangka panjang? ... Bagaimana pun belajar daripada guru dapat membantu kanak-kanak mendapat jawapan yang khusus lebih cepat. Ia juga membuat mereka kurang untuk membuat penemuan maklumat baru tentang masalah dan untuk membuat penyelesaian baru yang tidak dijangka. Fikirkan untuk direnungkan.

No comments:

Post a Comment