Saturday, June 27, 2015

Bagaimana Melihat Penilaian Kemajuan Kanak-kanak?Apa yang perlu dilihat di dalam program:

  • Program yang menyokong pembelajaran kanak-kanak menggunakan pelbagai kaedah penilaian seperti pemerhatian, senarai semak dan aras skala.
  • Kaedah penilaian yang bersesuaian untuk setiap tahap umur dan aras perkembangan dan meliputi semua bidang perkembangan termasuk matematik, sain dan kemahiran kognitif; bahasa; social emosi; dan fizikal.
  • Guru menggunakan kaedah penilaian dan maklumat untuk membentuk matlamat yang ingin dicapai setiap kanak-kanak, menyelia kemajuan dan menambahbaik program dan strategi pengajaran.
  • Keluarga menerima maklumat tentang perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak berterusan termasuk melalui mesyurat dan pertemuan.

No comments:

Post a Comment