Tuesday, June 2, 2015

Menegur semasa kecil

Apabila seorang anak kecil melakukan sesuatu seperti memukul kepada kanak-kanak yang telah berusia 10 tahun di depan keluarga semasa duduk rehat di ruang tamu tidak menjadi kesalahan. Malahanan jadi gurauan dan tertawa akan kerenahnya. Suatu kesilapan tidak menegur anak kecil itu akan pervuatannya itu tidak baik. Menegur dari awal adalah lebih baik tentang perkara yang negatif atau sesuatu yang menyalahi ketertiban. Kanak-kanak perlu dimaklumkan perkara yang dibenarkan dan dilarang.

No comments:

Post a Comment