Monday, December 23, 2013

Pendidikan Kebapaan [3]

Guru tidak boleh mengandaikan semua lelaki memahami peranan bapa. Guru boleh membantu dengan membuat bahan pendidikan tentang kebapaan yang mudah dan sesuai. 'Newsletters' boleh menyediakan ruang tentang bapa dan juga ruang untuk ibu. Ruang tersebut ditulis oleh penulis lelaki daripada kalangan guru lelaki, kaunselor atau bapa dan ibu. Edaran perlu diberi kepada ibu bapa kanak-kanak setiap keluaran 'newsletter'.

No comments:

Post a Comment