Saturday, December 21, 2013

Menggalakkan Penglibatan 'Bapa' Di Taska Dan Tadika [1]

Guru wanita mudah berkongsi pengalaman gender dengan ibu kepada kanak-kanak yang mempunyai persamaan pandangan cara wanita lain membina peranannya sebagai ibu. Agak sukar untuk guru wanita untuk mengaitkan kepada bapa. Guru boleh maksimumkan penglibatan bapa dalam pengalaman di sekolah untuk kanak-kanak kecil menerusi persefahaman cara lelaki mempelajari apakah yang dimaksukan menjadi seorang bapa, sentiasa peka dengan pekerjaan bapa, cuba melibatkan golongan bapa yang tidak hadir dan menggalakkan kemahiran keibubapaan yang positif.

No comments:

Post a Comment