Saturday, December 28, 2013

Belajar Memberi Pujian (8)

Seorang bapa perlu belajar cara memberi pujian kepada anaknya terhadap sesuatu perkara yang telah dlakukan dengan jayanya sebagai tanda penghargaan. Adalah mudah untuk memberi dorongan dan galakkan kepada anak apabila dia telah membuat sesuatu dan memberikan tanda menghargai terhadap usahanya. Ganjaran tidak perlu berupa hadiah atau wang ringgit, memadai dengan memberi kata-kata yang dapat memberi ransangan dan dorongan terhadap hasil usahanya.

No comments:

Post a Comment