Monday, December 30, 2013

Kebapaan Adalah Proses Berterusan (10)

Kebanyakan lelaki yang perihatin berperanan sebagai telah melaksanakan perkongsian perkara yang insensitif. Sebagai seorang bapa, kita hendaklah segera menyedari bahawa kita telah membuat kesilapan berdasarkan daripada reaksi anak-anak. Apabila kita membuat kesilapan, kita hendaklah belajar meminta maaf dan meminta pandangan kepada anak perkara yang perlu dilakukan untuk memastikan sesuatu perkara boleh dilakukan mengikt cara lain. Kita juga perlu memaafkan diri sendiri. Sebagai bapa kita belajar daripada kesilapan. Kebapaan adalah belajar secara berterusan.

No comments:

Post a Comment