Tuesday, April 16, 2019

Mengajar anak membaca

Bagaimanakah cara untuk memupuk minat anak membaca? Banyak faktor yang mempengaruhi minat anak untuk membaca. Tidak semua bahan bacaan itu sesuai untuk disajikan kepada kanak-kanak. Ibu bapa perlu membuat penilaian sendiri buku yang sesuai untuk kanak-kanak mengikut tapa umur. Artikal ini diharapkan dapat menjadi panduan kepada ibu bapa dan pendidik kanak-kanak untuk membantu kanak-kanak membaca.

 

No comments:

Post a Comment