Thursday, May 2, 2019

Saiz kumpulan penentu kualiti

Ramai yang tidak menyedari bahawa saiz kumpulan adalah sebagai penanda aras kualiti pendidikan sesebuah taska dan juga tadika. Sebenarnya saiz kumpulan juga berkaitrapat dengan keperluan ruang pembelajaran kanak-kanak. Artikal ini diharapkan dapat memberi kefahaman kepada ibu bapa dan semestinya pendidik awal kanak-kanak.
 

No comments:

Post a Comment