Monday, April 8, 2019

Membentuk perwatakan anak

Ibu bapa memainkan peranan dalam menentukan watak atau keperibadian anaknya. Kanak-kanak memerhati dan menilai setiap geraklaku ibu bapa. Model yang terdekat untuk dicontohi oleh anak adalah ibu bapa. Tingkahlaku dan tutur kata semua diperhatikan dan diserap oleh anak. Artikal ini diharapkan boleh dijadikan panduan kepada ibu bapa dalam mendidik dan membina keperibadian anak.

No comments:

Post a Comment