Friday, February 3, 2017

Menghantar Anak Ke Taska?

Ibu bapa yang ingin menghantar anak kecil ke taska hendaklah memastikan beberapa perkara tentang latar belakang taska, latar pengasuh, pendaftaran kelulusan dan persekitaran di taska. Petikan akhbar di atas mungkin boleh dijadikan panduan.

No comments:

Post a Comment