Friday, April 23, 2010

Bagaimanakah bermulanya program pendidikan awal kanak-kanak di Kolej Yayasan Melaka?Majlis menanda tangani perjanjian (MOU) kerjasama antara Unirazak dengan KYM telah disaksikan oleh Ketua Menteri Melaka. Secara tidak langsung program pendididkan awal kanak-kanak daripada Unirazak dapat ditawarkan dengan mengikuti kursus-kursus seperti di kampus induk Unirazak.

No comments:

Post a Comment