Friday, July 19, 2019

Pemuafakatan Ibu bapa dan guru

Penting ada kerjasama antara ibu bapa dan guru dalam mendidik anak-anak sejak awal lagi. Sama ada di taska mahu pun tadik tanggungjawab mendidik perlu diambilberat. Peranan guru menyampaikan ilmu yang tidak dapat disampaikan oleh ibu bapa. Pihak ibu bapa pula perlu memberi sokongan kepada guru dan anaknya untuk melanjutkan aktiviti di taska atau tadik ketika di rumah. Oleh itu ibu bapa perlu ambil tahu perkara yang telah disampaikan oleh guru kepada anaknya.

 

No comments:

Post a Comment