Wednesday, July 10, 2019

Kanak-kanak meniru apa yang kita cakap

Orang dewasa sebagai model untuk kanak-kanak belajar bahasa. Setiap hari kanak-kanak akan mendengar pertuturan orang dewasa sejak lahir lagi. Perkataan yang didengar akan disimpan dan pada suatu masa tertentu bahasa untuk akan digunakannya. Kadangkala kita sendiri tidak sedar bila waktunya kita belajar bahasa tersebut tetapi secara tidak langsung kita boleh memahami apa yang kita dengar. Oleh itu berhati-hati dan jaga bahasa ketika berbual kerana apa yang didengar akan menjadi ikuti kepada kanak-kanak.

 

No comments:

Post a Comment