Friday, March 8, 2019

Kanak-kanak suka bertanya?

Mengapakah kanak-kanak suka bertanya? Kanak-kanak bertanya kerana rasa ingin tahu. Peranan orang dewasa hendaklah menjelaskan perasaan ingin tahu kanak-kanak dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh kanak-kanak. Kadangkala pertanyaannya berulangkali menyebabkan orang dewasa berasa bosan dan tidak mahu melayan pertanyaan yang sama. Sebenarnya kanak-kanak ingin mengukuhkan kefahamannya tentang sesuatu perkara. Malah kanak-kanak ingin tahu lebih lanjut. Menerusi pertanyaan kanak-kanak dapat meneroka sesuatu perkaran menerusi penjelasan orang dewasa.No comments:

Post a Comment