Wednesday, June 27, 2018

Gaya mendidik anak yang menggembirakan dan kasih sayang

Salah satu gaya mendidik anak adalah gaya autoritaif. Gaya mendidik cara ini lebih menekankan kemesraan, kasih sayang dan bersikap terbuka kepada anak-anak. Dalam masa yang sama sikap tegas ibu bapa juga diberi penekanan tanpa membiarkan begitu sahaja. Anak-anak dibawa berbincang terhadap perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Ibu bapa juga memahami sikap anak-anak. Artikal ini diharapan dapat memberi gambaran gaya didikan anak-anak menerusi kompromi ibu bapa dan anak.


No comments:

Post a Comment