Monday, December 12, 2016

Warna dan Pencayaan


Makmal Pendidikan Awal Kanak-Kanak peranan warna dan pencayaan dapat menghidupkan suasana harmoni tanpa lukisan mural, menampal poster sebagai hiasan dan mengantung mobil. Pemilihan warna dan konsep adalah penting untuk memberi ketenangan kepada kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment