Monday, July 27, 2015

Bagaimanakah Melihat Kepimpinan dan Pengurusan?

Apa yang perlu dilihat di dalam program:

  • Pengurusan program berkelayakan pendidikan awal kanak-kanak.
  • Program mendapat lessen atau berdaftar menerusi agensi  yang ditauliahkan.
  • Polisi dan peraturan program dikongsikan bersama dengan keluarga termasuk matlamat dan kurikulum.
  • Nisbah kanak-kanak dan orang dewasa bersesuaian.

No comments:

Post a Comment