Thursday, April 3, 2014

Apakah itu Projek?

Apakah yang dimaksudkan dengan projek? Projek adalah kajian yang dikaji secara mendalam tentang sesuatu topik oleh seorang atau lebih daripada seorang kanak-kanak. Projek mengandungi penerokaan topik atau tema seperti "lawatan ke hospital, "membina rumah," atau "bas sekolah." Projek dilakukan perlu berlanjutan memakan masa sehari atau seminggu. Projek bergantung pada usia kanak-kanak dan keadaan topik. Kanak-kanak di tadika sesuai melakukan tugas projek secara berkumpulan daripada secara individu.

No comments:

Post a Comment