Thursday, March 13, 2014

Peranan Orang Dewasa Mempertingkatkan Perkembangan Pengetahuan Kanak-Kanak

Orang dewasa boleh memainkan peranan untuk meningkatkan perkembangan pengetahuan kanak-kanak. Antara yang dicadangkan adalah seperti berikut:
  • menyediakan persekitaran pembelajaran
  • boleh dijangkakan oleh kanak-kanak setiap peristiwa yang dilibatkan
  • pembalikan dalam aktiviti iaitu memberi dan menerima semasa berinteraksi sosial
  • memberi ruang untuk kanak-kanak dalam penyelesaian masalah

No comments:

Post a Comment